Indfatningsvægge udfører vi i forbindelse med flere forskellige typer projekter og bliver udført enten ved hjælp af ramning, vibration, presning eller boring.

VI UDFØRER

  • Støttevægge til byggegruber
  • Nye spunsvægge
  • Jernkonstruktioner
  • Permanente kajvægskonstruktioner
  • Kældre
  • Dæmninger

Med vores skarpe planlægning, gode kommunikation og nyeste maskiner sørger vi for at tage stort hensyn til alle parter, som bliver berørt af vores tilstedeværelse.

Se eksempler på vores indfatningsvægge under referencer.