Shoulders har specialiseret sig i forskellige former for funderingsarbejder i og uden for Danmark. Vi udfører bærende funderingsarbejder i forbindelsen med blandt andet infrastruktur- og  havne- og marineprojekter. Arbejdet indebærer bl.a. etablering af byggegruber samt udførelse af fundamentarbejdet til støjskærme.

For at skabe de bedste resultater har vi de nyeste makiner og specialmaskiner. Ved hjælp af det nødvendige materiel og et dygtigt mandskab afslutter vi alle projekter på professionel vis.

Havne- og marinekonstruktioner
Havne- og færgelejer, søforbindelser/moler, udløb, dæmninger og offshore fundamenter. Se mere

Indfatningsvægge
Bestående af spuns, som enten rammes eller vibreres ned med eventuel nødvendig forankring i form af jordankre. Se mere

Fundering
Enten præfabrikerede betonpæle eller stålpæle til pæleramning. Vi udfører funderingsarbejder fra pram. Se mere

Byggegruber
Udført som spuns- eller Københavnervæg. Vi udfører spuns fra pram. Se mere