E20, Køge Bugt, Nord

[smartslider3 slider=10]
OversigtProjektbeskrivelseHovedmængder

Bygherre: Vejdirektoratet

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: kr. 20,6 mio.

Anlægsperiode: 2015-2016

Rådgiver: Rambøll A/S (veje)

Projektet er en del af motorvejen Greve Syd – Køge, som udgør en del af vejforbindelsen E20 Køge Bugt motorvejen. Entreprisen omfatter udbygning af motorvejen fra 6 spor til 8 spor på en strækning over knap 3 km inkl. et nyt fuldt tilslutningsanlæg ved Egedesvej, samt udvidelse af eksisterende bygværker, anlæg af nye bygværker, etablering af nyt vejudstyr og stor blødbunds udskiftning. Alle opgaverne kræver stor vægt på jordlogistikken.

Shoulders’ arbejde indebærer bl.a. opførelse af ny støttevæg og indfatningsvægge.

– 376 m² støttevægge

– 153 m indfatningsvægge

Comments are closed.

10/12/2015