Arken, Kunstens Ø

[smartslider3 slider=19]
OversigtProjektbeskrivelseHovedmængder

Bygherre: Kunstmuseet Arken

Entrepriseform: Underentreprise

Entreprisesum: kr. 1,0 mio

Anlægsperiode: 2015

Rådgiver: Atkins

Projektet indebærer en landskabelig og terrænmæssig omlægning med etablering af en lagune rundt om museet, som herved kommer til at ligge på en ø.

Der udgraves 70.000 m³ for at muliggøre etablering af lagunen. De omkringliggende terrænet modelleres, vej- og parkeringsforholdene ændres og omlægges og der etableres 3 vejbroer og 2 fodgængerbroer.

Forpladsen forskønnes med farvet asfalt. Endelig udvides klitlandskabet og beplantningen ændres.

– 1.200 m² spuns

 

Comments are closed.