På trods af Shoulders relativt korte levetid, har virksomheden mange års erfaring bag sig. Shoulders er nemlig et datterselskab, som udspringer af Barslund Group og Voorbij Funderingstechniek. Det betyder, at der bag Shoulders er et solidt fundament, både hvad angår erfaring, viden og ressourcer. Især stærke økonomiske ressourcer gør det muligt at investere i det nyeste specialudstyr og uddanne medarbejderne i de nyeste teknikker.

At være en del af Barslund Group giver ligeledes mulighed for samarbejde på tværs af selskaberne. På den måde sættes de forskellige fagligheder i spil, og en optimal udnyttelse af selskabernes ekspertise bliver sikret.