Uanset opgavens størrelse, er det et mål for Shoulders, altid at levere kvalitetsarbejde til tiden med omtanke for miljøet.

For at leve op til det, har vi udviklet og implementeret et kvalitets- og miljøsikringssystem, som bygger på værktøjerne fra Lean Construction. Systemet bliver løbende opdateret og forbedret af vores Kvalitets- og Miljøkoordinator (KMA-koordinator).

Det er vigtigt for os at leve op til vores kunders og samarbejdspartneres forventninger. Derfor sørger vi undervejs i processen for at have fokus på kommunikation og dialog, så alle forventninger bliver indfriet og den ønskede kvalitet opnås.

Ved alle projekter foretager vi risikovurderinger, som sikrer et nøje planlagt projekt og dermed overholdt tidsplan. Som kunde eller samarbejdspartner kan du forvente en dokumenteret projektstyring, overholdte standarder og engagerede medarbejdere, som sikrer succesraten på projektet.

KMA-KOODINATOR

KMA-koordinatoren bliver tilknyttet alle projekter og er ansvarlig for, at alle retningslinjer for kvalitet og miljø bliver gennemført og overholdt. Som en del af KMA-koordinatorens arbejde indgår også kontrol af byggepladser, hvor diverse scenarier og risici bliver forudset, så de undgås. Hver eneste proces og etape i arbejdet bliver vurderet løbende.