Slider

Ydelser

 • Havne- og marinekonstruktioner

                           Havne- og færgelejer, søforbindelser/moler,udløb,

                           dæmninger og offshore fundamenter.

  Læs mere
 • Indfatningsvægge

                           Bestående af spuns, som enten rammes eller vibreres ned,

                           med eventuelt nødvendige forankring i form af jordankre.

  Læs mere
 • Fundering

                          Enten præfabrikerede betonpæle eller stålpæle til pæleramning.

                          Vi udfører funderingsarbejder fra pram.

  Læs mere
 • Byggegruber

                          Udført som enten spuns- eller Københavnervæg.

                          Vi udfører spuns fra pram.

  Læs mere

Om Shoulders

Hos Shoulders har vi specialiseret os i forskellige former for funderingsarbejder i og uden for Danmark. Vi udfører bærende funderingsarbejder i forbindelsen med infrastruktur- og havne- og marineprojekter. Dette indebærer bl.a. etablering af byggegruber samt udførelse af fundamentarbejdet til støjskærme.
Uanset hvilke udfordringer vores kunder har, sørger vi for i tæt samarbejde at finde de bedste tekniske og økonomiske løsninger.
Vores maskiner er alle udstyret med den nyeste teknologi, som er med til at optimere arbejdsprocessen på vores projekter.
Vores dygtige og højt kvalificerede medarbejdere sikrer, at alle projekter gennemføres og afsluttes på den mest hensigtsmæssige måde, samt at hvert enkelt projekt udføres med professionelt overblik.
Shoulders udspringer som datterselskab af Barslund Group og Voorbij Funderingstechniek, hvilket betyder, at virksomheden har et solidt fundament, både hvad angår erfaring, viden og ressourcer.