OMTANKE OG ANSVARLIGHED – VORES SAMFUNDSMÆSSIGE ANSVAR

  Omtanke og ansvarlighed for omverdenen, medarbejdere, kunder, miljø og samfund – er kernen i Shoulders’ virke. Vores CSR-poli­tik fungerer som en integreret rød tråd i alle dele af organisationen, hvor vi dagligt tager hensyn til arbejdsmiljø, sociale, etiske og miljømæssige forhold. Shoulders er en del af Barslund Group og er derfor omfattet koncernens CSR-politik. Med vores CSR-politik videreudvikler vi vores virke. Vi ved, at det kræ­ver langsigtede relationer at skabe en god forretning. Det gælder både i forhold til gode samarbejdspartnere, kunder og leverandører. På projekter prøver vi at se opgaverne fra kundens synsvinkel for at kunne udføre dem til kundens fulde tilfredshed – samtidig med, at vi lever op til de krav, som samfundet stiller til en virksomhed af vores størrelse. Vores medarbejdere er grundstenen i vores arbejde og en årsag til, at vores CSR-arbejde kan realiseres. Vi sætter derfor pris på deres engagement og vilje til at efterleve politikken. CSR-politikken har følgende strategiske fokusområder med tilhørende underemner og mål:
  • Kunder
  • Arbejdsmiljø
  • Miljø
  • Etik
  • Socialt ansvar
I vores CSR-Politik kan du ligeledes læse om vores arbejde med FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Læs vores CSR-Politik her.