Hos Shoulders arbejder vi efter egen arbejdsmiljøpolitik, som sikrer et godt og sikkert arbejdsmiljø. Vi sørger for, at vores ansatte har gode, trygge og fleksible arbejdsvilkår, som er en forudsætning for tilfredse medarbejdere.

Vi har fokus på medarbejdernes udvikling, som bl.a. sker gennem kurser og udfordrende arbejdsopgaver. Alle medarbejdere får udleveret en medarbejderhåndbog, og til vores projektledere har vi desuden udarbejdet en ‘Projektleder Håndbog’, som er et redskab til at holde sig orienteret og sikre, at vi opfylder vores mål og standarder.

SIKKERHED

Som en del af et godt arbejdsmiljø indgår også sikkerheden. Vi ønsker at undgå arbejdsulykker og arbejder aktivt på nedbringelsen af dem. Vores sikkerhedspolitik er med til at forebygge arbejdsskader og giver medarbejderne redskaberne til, at færdes sikkert på arbejdspladsen.

Vi sørger for, at vores sikkerhedsprocedurer løbende bliver opkvalificerede, så de er tidssvarende.

For at sikre en god trivsel og sikker arbejdsplads udarbejder vi ligeledes en ArbejdsPladsVurdering (APV) for hele virksomheden samt ved større opgaver. Vi tilbyder derudover vores kunder og samarbejdspartnere en selvstændig plan for sikkerhed og sundhed, hvis sådan en ønskes.

SUNDHED

Både vores medarbejderes fysiske og mentale sundhed er vigtig for os. Medarbejderne er fundamentet i Shoulders virke og vi har derfor udarbejdet flere tiltag for at sikre sundheden. Eksempelvis får alle vores medarbejdere tegnet en privat sundhedsforsikring ved ansættelsesstart og vi gennemfører løbende trivselsundersøgelser.

Ved hjælp af god kommunikation kan vi tage størst muligt hensyn til vores medarbejderes behov. Forudsigelighed omkring daglige arbejdsgange og funktioner har også vist sig at skabe tryghed og stabilitet i hverdagen. På den måde holder vi også sygefraværet på et minimum.