Ydelser

 • Havne- og marinekonstruktioner

                           Havne- og færgelejer, søforbindelser/moler,udløb,

                           dæmninger og offshore fundamenter.

  Læs mere
 • Indfatningsvægge

                           Bestående af spuns, som enten rammes eller vibreres ned,

                           med eventuelt nødvendige forankring i form af jordankre.

  Læs mere
 • Fundering

                          Enten præfabrikerede betonpæle eller stålpæle til pæleramning.

                          Vi udfører funderingsarbejder fra pram.

  Læs mere
 • Byggegruber

                          Udført som enten spuns- eller Københavnervæg.

                          Vi udfører spuns fra pram.

  Læs mere

Om Shoulders

Hos Shoulders har vi specialiseret os i forskellige former for funderingsarbejder i og uden for Danmark.

s

Vi udfører bærende funderingsarbejder i forbindelsen med infrastruktur- og havne- og marineprojekter. Dette indebærer bl.a. etablering af byggegruber samt udførelse af fundamentarbejdet til støjskærme.

s

Uanset hvilke udfordringer vores kunder har, sørger vi for i tæt samarbejde at finde de bedste tekniske og økonomiske løsninger.

s

Vores maskiner er alle udstyret med den nyeste teknologi, som er med til at optimere arbejdsprocessen på vores projekter.

s

Vores dygtige og højt kvalificerede medarbejdere sikrer, at alle projekter gennemføres og afsluttes på den mest hensigtsmæssige måde, samt at hvert enkelt projekt udføres med professionelt overblik.

s

Shoulders udspringer som datterselskab af Barslund Group og Voorbij Funderingstechniek, hvilket betyder, at virksomheden har et solidt fundament, både hvad angår erfaring, viden og ressourcer.